top of page

Piękne zdjęcia wykonane przez uczniów i nauczycieli ZSP w Gosławicach w grudniu 2022 dzięki aparatowi zakupionemu w ramach 
#laboratoriaprzyszłości

bottom of page